Báo Đồng Nai: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung đề án vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 27-9-2019. Đề án xác định chấp nhận cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh đóng vai trò kiến tạo để giúp người sản xuất và doanh nghiệp có thể chuyển đổi và định hướng phát triển phù hợp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; tập trung phát triển các sản phẩm và phân khúc thị trường có lợi thế cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu, xây dựng các kênh phân phối bền vững, giữ vững thị trường trong tỉnh, trong nước, bảo vệ sinh kế cho người dân sản xuất nông nghiệp; cải thiện năng lực về thể chế, có chính sách hỗ trợ phù hợp để tập trung phát triển các loại sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có hiệu quả kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/nang-cao-nang-luc-canh-tranh-san-pham-nong-nghiep-2966748/

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra trong đề án, trong đó mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp - dịch vụ chế biến nông sản trở thành ngành mũi nhọn của tỉnh, chiếm tỉ trọng 25-35% tỉ trọng GRDP của tỉnh, thu hút khoảng 20-30% lực lượng lao động của tỉnh. Đồng Nai trở thành trung tâm hàng đầu của cả nước về đổi mới sáng tạo và cung ứng công nghệ về công nghiệp - dịch vụ chế biến nông sản.

Đề án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2019-2030. Trong đó xác định 7 nhóm mặt hàng có lợi thế, thế mạnh của tỉnh để tập trung các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gồm: cà phê, điều, tiêu, heo, gà, trái cây, sản phẩm gỗ.

Đề án cũng đã xác định các nhóm giải pháp gắn với từng giai đoạn cụ thể, kinh phí thực hiện để thúc đẩy phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp trên cơ sở đánh giá tác động của hội nhập quốc tế, thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đề án, UBND tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo triển khai các hướng đột phá thực hiện đề án, thành lập các nhóm công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan và thành lập trung tâm tổng thể về xúc tiến đầu tư, thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp giai đoạn 2021-2025…

Nhật Hạ

Tìm kiếm:✨

  • Hội nhập kinh tế, Phân khúc thị trường, Tỉ trọng, GRDP, Sinh kế, Kinh phí thực hiện, Đề án, Thể chế, Lực lượng lao động, Xúc tiến đầu tư, Từng giai đoạn, Nông sản, Đồng Nai, Hội nhập, Nông nghiệp, Cơ quan quản lý, Có hiệu quả, Đáp ứng nhu cầu, Giữ vững, Năng lực