Báo Đồng Nai: Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/so-y-te-va-bao-hiem-xa-hoi-tinh-ky-ket-quy-che-phoi-hop-2970826/

(ĐN)- Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo ổn định quỹ BHYT, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn Đồng Nai.

Người bệnh nhận thuốc BHYT sau khi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Theo đó, hai bên có trách nhiệm phối hợp đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách BHYT; thông tin, tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư về BHXH, BHYT; trao đổi thông tin về tình hình kinh phí khám chữa bệnh tại địa phương, xây dựng kế hoạch và sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động...

Ngoài ra, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh và BHXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp để tổ chức khám, chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh có BHYT theo đúng quy định; giải quyết vướng mắc giữa hai bên, thắc mắc của người bệnh; đề xuất, kiến nghị chính sách liên quan; trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những vấn đề phát sinh, các bên có trách nhiệm phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết.

H.D

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Sở y tế, Khám chữa bệnh, Quy chế, Sơ kết, Đơn thư, Người bệnh, Ký kết, Khám bệnh, Xây dựng kế hoạch, Cấp trên, Khiếu nại, Kiến nghị, Tổng kết, Nghiêm, Cơ quan quản lý, Vướng mắc, Đồng Nai, Chữa bệnh