Báo Đồng Nai: Tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, trong 9 tháng của năm 2019, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác thanh toán, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng kịp thời và đầy đủ lượng tiền mặt và cơ cấu các loại tiền phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa. Công tác tiền tệ kho quỹ bảo đảm an toàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/tang-cuong-cong-tac-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-2967406/

Trong đó, toàn tỉnh hiện có 6 đơn vị tham gia trực tiếp hệ thống thanh toán liên ngân hàng, 1 đơn vị tham gia thanh toán qua tài khoản tập trung, 3 đơn vị thực hiện nộp, rút tiền mặt thông qua tài khoản thanh toán điện tử liên ngân hàng...

Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, tổ chức tín dụng liên quan cần tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn kho quỹ, tài sản, đáp ứng đủ lượng tiền, cơ cấu các loại tiền cho lưu thông và hoạt động của các máy ATM…

Hoàng Hải

Tìm kiếm:✨

  • Lưu thông hàng hóa, Tài khoản vãng lai (ngân hàng), Thanh toán, Tiền mặt, ATM, Tiền tệ, Ngân hàng nhà nước việt nam, Rút tiền, Chi nhánh, Đồng Nai, Tổ chức tín dụng, Ngân hàng, Cơ cấu, Tài khoản, Bảo đảm, Lưu thông, Nộp, Điện tử, Đáp ứng, Kịp thời