Báo Đồng Nai: Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong đoàn viên, thanh niên

Ngày 8-10, Tỉnh đoàn đã tổ chức 2 buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS đến đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh Trường đại học công nghệ Miền Đông (huyện Thống Nhất) và Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng Nai (huyện Long Thành).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/tuyen-truyen-phong-chong-hivaids-trong-doan-vien-thanh-nien-2967595/

Trong chương trình, hơn 300 đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh của 2 trường đã được các báo cáo viên truyền đạt một số nội dung liên quan đến cách phòng chống HIV/AIDS, ứng xử với người bị nhiễm HIV...

Trước đó, từ ngày 2 đến 7-10, Tỉnh đoàn đã tổ chức 7 buổi nói chuyện về nội dung trên cho hơn 1 ngàn đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh tại các trường: đại học công nghệ Đồng Nai, cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai, cao đẳng y tế Đồng Nai và 4 huyện: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Tân Phú, Định Quán.

Võ Tuyên

Tìm kiếm:✨

  • Buổi nói chuyện, AIDS, Tỉnh đoàn, Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, Đoàn viên, Báo cáo viên, Vĩnh cửu, Tân Phú, Nhiễm hiv, Cao đẳng, Đồng Nai, Phòng chống, Chuyên đề, Truyền đạt, Công nghệ cao, Tuyên truyền, Ứng xử, Sinh viên