Báo Đồng Nai: Xác lập mã định danh y tế

Mới đây, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 4376/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế (ID).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/xac-lap-ma-dinh-danh-y-te-2967586/

Mỗi người dân có một ID duy nhất và tồn tại suốt đời. Mã định danh y tế quốc gia được xác lập tự động từ hệ thống mã định danh của Bộ Y tế.

Mã ID khi được xây dựng và triển khai thực hiện sẽ giúp liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống khác nhau. Đây là điều kiện tiên quyết không thể thiếu khi triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Theo quy định, các cơ sở y tế sử dụng ID được cấp trong việc tạo lập, liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin y tế. Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý ID được cấp. Trong quá trình sử dụng và quản lý mã ID, các cơ sở y tế có trách nhiệm tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cả hệ thống mã định danh y tế quốc gia và ID của từng người bệnh.

Như vậy, Đồng Nai sẽ có hơn 3 triệu mã ID khi triển khai hồ sơ sức khỏe cá nhân.

B.N

Tìm kiếm:✨

  • Quyết định số 4376/QĐ-BYT, Định danh, Tự động từ, Ban hành quy chế, Xác lập, Điều kiện tiên quyết, An toàn thông tin, Tạo lập, Hệ thống thông tin, Bộ y tế, Suốt đời, Y tế, Không thể thiếu, Liên kết, Người bệnh, Đồng Nai, Hồ sơ, Tuân thủ, Điện tử