Báo Đồng Nai: Xây dựng được 341 câu lạc bộ, mô hình bảo vệ môi trường

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy cho biết, hiện nay Đồng Nai đã xây dựng được 341 câu lạc bộ, mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới với tổng số 6.688 thành viên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/xay-dung-duoc-341-cau-lac-bo-mo-hinh-bao-ve-moi-truong-2970383/

Các câu lạc bộ, mô hình này đang hoạt động thiết thực tại các địa bàn dân cư như: tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; hạn chế, đi đến loại bỏ rác thải nhựa; xây dựng môi trường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp; khu dân cư an toàn sạch đẹp; thu gom rác thải, trồng hoa, cây cảnh, cây xanh... bảo vệ môi trường.

Nguyệt Linh

Tìm kiếm:✨

  • Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bùi Quang Huy, Thu gom rác, Trồng hoa, Bảo vệ môi trường, Cây cảnh, Rác thải, Đồng Nai, Biến đổi khí hậu, Nông thôn, Cây xanh, Khu dân cư, Ứng phó, Mô hình, Thường trực, Dân cư, Nhựa, Tổng số, Thiết thực, Loại bỏ