Báo Pháp Luật VN: Đồng Nai: Nhiều sáng kiến cải cách để giảm chi phí cho doanh nghiệp

Với định hướng chung của năm 2019 là 'tập trung doanh nghiệp, hướng về cơ sở', Đồng Nai đã chú trọng các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến khối doanh nghiệp. Qua rà soát, đơn giản hóa các TTHC, nhiều sở, ngành, địa phương đã có có sáng kiến cải cách, cải tiến việc tổ chức thực thi các TTHC, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tu-phap/dong-nai-nhieu-sang-kien-cai-cach-de-giam-chi-phi-cho-doanh-nghiep-474368.html

Từ định hướng chung năm 2019 là “tập trung doanh nghiệp, hướng về cơ sở”, Đồng Nai tiếp tục triển khai cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. Ngoài ra, tỉnh quan tâm rà soát hệ thống các TTHC trên địa bàn tỉnh thời gian qua; nghiên cứu, xây dựng, mô hình hóa các TTHC – dịch vụ công, rà soát, đơn giản hóa các TTHC – dịch vụ công, hồ sơ giấy tờ, quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết…, chú trọng các TTHC liên quan đến khối doanh nghiệp.

Một số sở, ngành, địa phương đã có sáng kiến cải cách, cải tiến việc tổ chức thực thi các TTHC, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Chẳng hạn, Sở Xây dựng đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong thành phần hồ sơ của các thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề nhằm khuyến khích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích khi nộp hồ sơ, thực hiện TTHC và giúp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không phải đi lại nhiều lần (hoặc không cần đến liên hệ cơ quan nhà nước) khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (do thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại bất cứ đâu hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích).

Sở Xây dựng cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng tải hoặc thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng); cắt giảm số lượng TTHC không cần thiết theo quy định nhằm góp phần đơn giản hóa các quy định hành chính, TTHC và thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. Sở còn đề xuất giảm số lượng hồ sơ thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, dự toán xây dựng điều chỉnh nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, chuẩn bị hồ sơ cho cá nhân, tổ chức mà vẫn đảm bảo được nội dung xem xét, thẩm định của cơ quan nhà nước.

UBND TP Long Khánh đã thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết 4 bộ TTHC thuộc các lĩnh vực y tế, kế hoạch đầu tư, xây dựng, nội vụ. Các TTHC đều đã được rút ngắn thời gian giải quyết giảm 2 ngày, riêng lĩnh vực ngành Nội vụ giảm 5 ngày so với thời gian quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ thì xây dựng phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ và thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Việc triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa sẽ cắt giảm khoảng 10% chi phí TTHC.

Tuy nhiên, Đồng Nai chia sẻ một số vướng mắc trong triển khai các quy định pháp luật, thực hiện TTHC. Cụ thể, đối với thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu theo quy định của Luật Đầu tư, do quá trình thẩm định hồ sơ, Sở Kế hoạch Đầu tư phải gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan mà các ngành, địa phương lại phải rà soát nhiều quy định hiện hành nên việc giải quyết thủ tục bị kéo dài, quá thời gian giải quyết theo quy định của bộ TTHC, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp. Việc quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới… chưa đồng bộ dẫn đến việc giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư gặp nhiều bất cập…

Vì vậy, để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, bảo đảm đạt được mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số B1, Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc; kiến nghị xem xét sửa đổi Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật khác liên quan để tạo sự đồng bộ, thống nhất, rõ ràng trong các quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và công tác quản lý nhà nước. Đối với Bộ Tư pháp, Đồng Nai đề xuất Bộ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kịp thời hướng dẫn, đưa ra định hướng, giải pháp cụ thể cần thực hiện để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Thành Công

Tìm kiếm:✨

  • Thủ tục hành chính, Đơn giản hóa, Cải cách hành chính, In ấn, Công chức, Thủ tục, Rút ngắn thời gian, Sở kế hoạch và đầu tư, Cắt giảm, Hồ sơ, Online, Luật Kiến trúc, Luật Quy hoạch, Bưu chính, Công ích, Bãi bỏ, Luật đầu tư, Chứng chỉ, Mô hình hóa, Đồng Nai