Báo PL&XH: Nông thôn mới huyện Vĩnh Cửu 10 năm phát triển

Với truyền thống của huyện anh hùng trong kháng chiến, sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được thành quả có ý nghĩa rất quan trọng, đáng khích lệ, đánh dấu rõ một mốc phát triển mới trong thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của huyện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/nong-thon-moi-huyen-vinh-cuu-10-nam-phat-trien-164786.html

Huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) ngày càng được đẩy mạnh phát triển toàn diện các mặt đời sống, kinh tế xã hội, trong đó đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ du lịch giải trí.

Huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) được thành lập vào năm 1948, diện tích tự nhiên hiện tại gần 110.000ha; trong đó, diện tích rừng chiếm hơn 60%; dân số khoảng 150.000 người, gồm 12 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó thị trấn Vĩnh An là trung tâm hành chính của huyện.

Huyện có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ nguồn nước hồ Trị An, bảo vệ môi trường sinh thái chung.

Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một trong yếu tố quan trọng tạo sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần chủ động và quyết liệt: Trước khi có Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung thực hiện khá hiệu quả chủ trương của tỉnh về xây dựng nông thôn “4 có” (có đời sống kinh tế được cải thiện; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; có đời sống văn hóa tốt - an ninh, an toàn đảm bảo; có môi trường sinh thái tốt), đã tạo nền tảng và những điều kiện thuận lợi ban đầu cho thực hiện chương trình sau này.

Thấy được những khó khăn thách thức đặt ra, nên ngay khi bước vào thực hiện chương trình, huyện Vĩnh Cửu đã xác định rõ những nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo định hướng về công tác quy hoạch; chọn bước đi, giải pháp thứ tự ưu tiên thực hiện.

Đó là tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, coi sản xuất là khâu dột phá, là cái gốc để xây dựng nông thôn mới bền vững. Gắn xây dựng nông thôn mới với việc sử dụng hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp hiện có, tổ chức quản lý bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên, nhằm góp phần quan trọng trong việc giữ vững và cân bằng hệ sinh thái trên địa bàn toàn tỉnh....

Đồng thời huyện đã tập trung huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư, nhất là từ nguồn xã hội hóa. Giai đoạn 2011-2019, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hơn 29.000 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ 12,2%, vốn xã hội chiếm hơn 88%.

Thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới trên các mặt: Ngay trong năm 2013, huyện đã hoàn thành phê duyệt “đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới” cho 100% xã và tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt “đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” cho huyện Vĩnh Cửu. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030.

Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo đã đạt kết quả rất rõ nét: Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất cây chủ lực theo tiêu chuẩn VietGAP; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: vùng trồng bưởi hơn 900 ha thu nhập từ 800 triệu đến 02 tỷ đồng/ha/năm; vùng sản xuất xoài, cam, quýt hơn 3.000 ha, với giá trị sản phẩm trên một ha: từ 400 đến 600 triệu đồng (cây xoài), từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng (cây cam, quýt).

Từ những những quả đạt được trên các mặt sản xuất, giảm nghèo, đời sống thu nhập người dân khu vực nông thôn của huyện Vĩnh nâng cao rõ rệt: Thu nhập bình quân đầu người tăng lên (ước năm 2019 đạt 64,6 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 03 lần so với năm đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới). Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm mạnh từ 7,6% đầu năm 2011 xuống còn % năm 2019.

Nhiều mô hình cây ăn trái tại huyện Vĩnh Cửu được áp dụng các tiêu chuẩn đạt chất lương cao và đăng ký nhãn hiệu (xoài Phú Lý, bưởi Tân Triều).

Thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế; giữ vững, phát huy tốt các thành quả, kinh nghiệm đạt được; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nông thôn mới, những nhiệm vụ chủ yếu cần được tập trung thực hiện:

1) Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền: Đa dạng về phương thức; phong phú, thiết thực về nội dung (tập trung vào nội dung thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, những chính sách, thông tin mới về thực hiện chương trình). Công tác tuyên truyền phải thực sự thuyết phục, lôi cuốn được người dân tiếp tục tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới.

2) Phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, chú ý phát triển mở rộng các mô hình kinh tế tiên tiến hiệu quả, chuỗi liên kết; phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, nhất là công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên rừng, giữ vững độ che phủ rừng, cây xanh, bảo vệ nguồn nước hồ Trị An.

3) Gắn phát triển nông thôn mới với xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục huy động mạnh nguồn lực, nhất là từ nguồn xã hội hóa, nhằm đẩy nhanh đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại.

4) Thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, nhất là về y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác chỉnh trang nông thôn và bảo vệ môi trường: duy trì tốt các phong trào tuyến đường tự quản, trồng cây xanh, hoa, vệ sinh môi trường khu dân cư, trụ sở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp...

5) Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ khoa học kỹ thuật; phát huy vai trò của người đứng đầu, vai trò chủ thể của người nông dân. Xây dựng một xã hội nông thôn “Giàu có, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa dân tộc”,theo đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Phạm Minh Phước

Tìm kiếm:✨

  • Khâu dột, Vĩnh cửu, Nghị quyết 26-NQ/TW, Hồ Trị An, Thị trấn Vĩnh An, Đăng ký nhãn hiệu, Nông thôn, Phú Lý, Quýt, Quy hoạch xây dựng vùng, Giảm nghèo, Đồ án, Tiêu chí, VIETGAP, Bưởi, Cây cam, Tân Triều, Kết cấu hạ tầng, Công nghiệp hóa, Đồng Nai