Báo PL&XH: Nông thôn mới huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai): Trên đà phát triển ổn định và bền vững

Huyện Vĩnh Cửu thực hiện xây dựng nông thôn mới với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trước và trong thực thiện chương trình: chọn điểm để chỉ đạo thực hiện, rút kinh nghiệm triển khai đại trà; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết từng bước. Đến nay huyện Vĩnh Cửu đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện chương trình 10 năm qua.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/nong-thon-moi-huyen-vinh-cuu-tinh-dong-nai-tren-da-phat-trien-on-dinh-va-ben-vung-164732.html

Nhiều mô hình trồng cây ăn trái bón phân hữu cơ cho nằng suất và đạt hiệu quả kinh tế cao ở huyện Vĩnh Cửu.

Huyện Vĩnh Cửu là một vùng đất có truyền thống đấu tranh cách mạng trong kháng chiến, người dân Vĩnh Cửu cần cù và sáng tạo. Lịch sử địa lý huyện Vĩnh Cửu gắn liền với tỉnh Đồng Nai trên 300 năm hình thành và phát triển. Không những thế, đây còn là một vùng đất có tiềm năng kinh tế các mặt và cân bằng sinh thái chung toàn tỉnh với diện tích rừng hơn 60%, và nguồn nước hồ Trị An rộng lớn.

Hồ Trị An tạo cho Vĩnh Cửu có nguồn nước phong phú, trữ lượng lớn phục vụ cung cấp cho nhà máy thủy điện Trị An, tưới tiêu nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư của huyện, tỉnh và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Huyện Vĩnh Cửu với địa hình tương đối bằng phẳng cùng với tài nguyên đất, đặc biệt là các vùng đất phù sa bồi ven sông Đồng Nai và cù lao Tân Triều, thích hợp cho phát triển trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xây dựng nông thôn mới cũng như quy luật tất yếu của sự vận động phát triển vật chất, để nông thôn mới phát triển ngày càng đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân nông thôn nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước chính là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng nông thôn từng bước phát triển “ổn định, đến khá giả, giàu có, văn minh và hiện đại”; xích gần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Một số kết quả nổi bật: phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nông nghiệp như từ đất lúa, mì hiệu quả thấp sang chuyên canh trồng bưởi, cam, quýt, chăn nuôi hươu nai, những mô hình có giá trị kinh tế cao. Phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp bền vững, định hướng rõ phát triển ngành chăn nuôi nhằm vừa nâng cao giá trị gia tăng, vừa bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hạ tầng kinh tế phát triển khá đồng bộ, 100% đường nông thôn theo quy hoạch được nhựa hóa và bê tông hóa, hệ thống trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn theo quy định. Hệ thống thủy lợi, điện cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt dân cư, tỷ lệ hộ dử dụng điện thường xuyên đạt 99,9%. Văn hóa, xã hội: hoạt động văn hóa được mở rộng, chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khỏe người dân ngày được nâng cao. Công tác quản lý môi trường có nhiều tiến bộ, đặc biệt là vấn đề cung cấp nước sạch cho sinh hoạt dân cư và xử lý rác thải tập trung. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh: các cơ sở Đảng ở nông thôn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống chính quyền thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành. Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn giữ vững và ổn định.

Với những thành quả đạt được như trên, huyện Vĩnh Cửu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới); đặc biệt trong năm 2018 có 02 xã Bình Hòa và Bình Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu tiếp tục phát triển theo hướng ổn định và bền vững, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần được quan tâm thực hiện giai đoạn tiếp theo:

Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để thường xuyên nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là yêu cầu đặt ra về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, nhất là vai trò chủ thể của người dân khu vực nông thôn; khơi dậy ở người dân tinh thần chủ động, tự lực, tự cường chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng, có tính kết nối vùng, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa lớn, thúc đẩy mạnh sự phát triển chung, như: hệ thống đường huyện, tỉnh quản lý, đặc biệt hệ thống giao thông liên xã, làm hạt nhân thúc đẩy phát triển sản xuất, vận chuyển hàng hóa, giao lưu giữa các vùng.

Những cung đường nông thôn đẹp trồng hoa ở huyện Vĩnh Cửu hôm nay.

Thứ ba, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xem đây là cái gốc để đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới: tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Tập trung làm nông nghiệp sạch và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật theo định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển, mở rộng các mô hình liên kết gắn chặt giữa sản xuất với tiêu thụ để phát triển sản xuất bền vững.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn, gắn phát triển kinh tế vườn với chỉnh trang nhà vườn theo tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh cơ giới hóa; đầu tư các vùng chăn nuôi tập trung; phát triển các gia trại, trang trại; ưu tiên phát triển chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao; phát triển các khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung gắn với việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thứ tư, Đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội: tiếp tục chăm lo tốt công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thực hiện thoát nghèo bền vững. Phát triển y tế theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường trách nhiệm y đức.

Thứ năm, thường xuyên thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường. Tập trung chỉnh trang nông thôn: triển khai xây dựng các khu dân cư theo đúng quy hoạch được duyệt và quản lý thực hiện theo quy hoạch; vận động, hướng dẫn hộ gia đình chỉnh trang khuôn viên nhà ở gắn phát triển kinh tế vườn với chỉnh trang nhà vườn theo tiêu chí nông thôn mới.

Thứ sáu, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc thực hiện Chương trình nông thôn mới; nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu và xử lý cán bộ không đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ. Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức; cán bộ khoa học kỹ thuật, lao động có trình độ nghề cao; phát huy vai trò chủ thể của người nông dân...

Lê Văn Gọi

Tìm kiếm:✨

  • Vĩnh cửu, Đà phát triển, Hồ Trị An, Nhà máy thủy điện Trị An, Chỉnh trang, Nông thôn, Đồng Nai, Cân bằng sinh thái, Nhà vườn, Đại trà, Chăn nuôi, Bình Lợi, Các dạng chính phủ, Hiệu quả kinh tế, Bình Hòa, Bền vững, Tân Triều, Cù lao, Đấu tranh cách mạng, Chủ thể