Báo PLO: Đồng Nai: Đưa công an chính quy về xã

Từ giờ đến hết năm 2019 sẽ có hơn 150 công an chính quy được bố trí về xã, thị trấn; gồm 42 trưởng công an xã, 52 phó trưởng công an xã cùng 60 công an viên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/dong-nai-dua-cong-an-chinh-quy-ve-xa-863217.html

Ngày 10-10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký quyết định về việc phê duyệt đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Theo đó, giai đoạn 1 dự tính sẽ hoàn thành trong năm 2019, sẽ có hơn 150 người được bố trí về xã, thị trấn; gồm 42 trưởng công an xã, 52 phó trưởng công an xã cùng 60 công an viên.

Giai đoạn 2, bố trí gần 200 người về 64 xã, thị trấn, trong đó gồm 53 trưởng công an xã, 67 phó trưởng công an xã và 74 công an viên. Giai đoạn này thực hiện trong năm 2020.

Đề án này cũng ưu tiên bố trí cán bộ thuộc đội an ninh hoặc đã được đào tạo nghiệp vụ an ninh về các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Được biết hiện nay toàn tỉnh Đồng Nai có 122 xã và tám thị trấn, trong đó trưởng công an xã 84 người, phó trưởng công an xã 202 người, công an viên gần 1.500 người.

VŨ HỘI

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, Công an viên, UBND tỉnh Đồng Nai, Chính quy, Đồng Nai, Dự tính, Chức danh, Thị trấn, Đề án, An ninh trật tự, Điều động, Trưởng, Bố trí, Đảm nhiệm, Trọng điểm, Phó, Nghiệp vụ, Phê duyệt, Công an, An ninh