Báo SGGP: Đồng Nai bố trí 348 công an chính quy đảm nhiệm công an xã

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 3127/QĐ-UBND phê duyệt đề án Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/dong-nai-bo-tri-348-cong-an-chinh-quy-dam-nhiem-cong-an-xa-621469.html

Đề án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ khi phê duyệt đề án đến tháng 12-2019), giai đoạn 2 (từ tháng 1 đến tháng 12-2020).

Cụ thể, ở giai đoạn 1, bố trí chức danh công an xã cho 154 đồng chí, giai đoạn 2 dự kiến bố trí 194 đồng chí; trong đó có 95 trưởng công an xã, 119 phó trưởng công an xã và 134 công an viên.

TIẾN MINH

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, UBND tỉnh Đồng Nai, Chính quy, Công an viên, Chức danh, Đảm nhiệm, Đồng Nai, Điều động, Đề án, Chia làm, Bố trí, Phê duyệt, Trưởng, Ban hành, Công an, Trên địa bàn