Saturday, October 12, 2019

Báo TNMT: Tập huấn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường khu công nghiệp tại Đồng Nai

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/video-clip/tap-huan-ve-cong-tac-quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong-khu-cong-nghiep-tai-dong-nai.html

Chủ nhật - 13/10/2019 08:58Tập huấn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường khu công nghiệp tại Đồng Nai

(TN&MT)- Ngày 11 - 12/10, tại Đồng Nai, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - Bộ TN&MT phối hợp với Tổng Công ty Sonadezi tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài nguyên và môi trường khu công nghiệp.

Tìm kiếm:✨

  • Tổng công ty Sonadezi, TN&MT, Bộ TN&MT, Khu công nghiệp, Tập huấn, Tài nguyên, Đồng Nai, Chủ nhật, Hội nghị, Môi trường, Đào tạo, Quản lý, Công tác