Báo Tổ Quốc: Đồng Nai tổng kết tình hình thực hiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính về văn hóa và quảng cáo

UBND tỉnh Đồng Nai đã có Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính về văn hóa và quảng cáo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/dong-nai-tong-ket-tinh-hinh-thuc-hien-cac-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-van-hoa-va-quang-cao-20191023105943.htm

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 158/2013/NĐ-CP và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Tổ chức thường xuyên nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh nói chung và của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng.

Công tác tuyên truyền các Nghị định trên cũng rất được chú trọng, thường xuyên lồng ghép tuyên truyền nội dung Nghị định trong các cuộc kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức của chủ cơ sở kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/Nguồn: Báo Văn hóa.

Từ năm 2014-2019, các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành xử phạt 317 lượt cơ sở kinh doanh karaoke; 65 lượt cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, 37 cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa kiểm tra và xử phạt 386 lượt cơ sở kinh doanh karaoke, 32 lượt cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar, 56 cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Nhìn chung, các vụ việc vi phạm xảy ra cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 28/2017/NĐ-CP, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, UBND tỉnh Đồng Nai, Vũ trường, Báo cáo tổng kết, Karaoke, Cơ sở kinh doanh, Vi phạm hành chính, Long Khánh, Thành phố Biên Hòa, Quán bar, Tổng kết, Đồng Nai, Xử phạt, Quảng cáo, Lồng ghép, Trình tự, Nghị định, An ninh trật tự, Hoạt động kinh doanh