Báo VNEWS: Bộ Công an đề nghị Đồng Nai cung cấp thông tin việc xử lý chất thải

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/bo-cong-an-de-nghi-dong-nai-cung-cap-thong-tin-viec-xu-ly-chat-thai

Trước đó, ngành chức năng Đồng Nai đã thanh tra toàn diện việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2016 và phát hiện nhiều sai phạm.

Tìm kiếm:✨

  • Chất thải rắn, Xử lý chất thải, Cung cấp thông tin, Đồng Nai, Sai phạm, Thanh tra, Toàn diện, Trên địa bàn