Báo VNEWS: Đồng Nai nhân rộng mô hình Phân loại rác tại nguồn trong trường học

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dong-nai-nhan-rong-mo-hinh-phan-loai-rac-tai-nguon-trong-truong-hoc

Tìm kiếm:✨

  • Rác, Phân loại, Nhân rộng, Đồng Nai, Trường học, Mô hình