Báo VOV: 'Những vấn đề thuộc độc lập, chủ quyền kiên quyết không nhân nhượng'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này trước Quốc hội và cho rằng trong từng tình huống cụ thể cần có sách lược phù hợp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/chinh-tri/nhung-van-de-thuoc-doc-lap-chu-quyen-kien-quyet-khong-nhan-nhuong-973145.vov

Trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 31/10, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) khẳng định, Đảng nhà nước đặc biệt quan tâm, lần đầu tiên tại phiên khai mạc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định và khổ đầu tiên báo cáo KTXH của Thủ tướng cũng khẳng định việc bảo vệ chủ quền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thời gian qua vừa qua, đối ngoại an ninh quốc phòng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả từ báo cáo của các bộ ban ngành và báo cáo của Chính phủ cũng như lắng nghe ý kiến phát biểu, quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có thể khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội trường, sáng 31/10

Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối, quan điểm, đối sách của Đảng là kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế để giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia, giữ môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế- xã hội.

Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân, đồng thời kiên trì, kế thừa truyền thống văn hóa dựng nước của cha ông.

“Chúng ta kiên quyết, kiên trì tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến”, như Thủ tướng nói, những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là cương quyết không nhân nhượng” – ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Mỗi người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng vươn lên và tinh thần ấy đang được khơi dậy. Khi đất nước chưa được độc lập thì khát vọng lớn nhất là đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước. Ngày nay là giữ vững độc lập, chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, băn minh. Khát vọng đó là điểm nhấn để củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chúng ta phải kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông và nâng cao lên tầm cao mới, kiên trì bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nhưng từng tình huống cụ thể phải có sách lược phù hợp. Khẳng định tính đúng đắn, chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế và sử dụng tổng hợp gắn kết thế trận chặt chẽ giữa các lĩnh vực, cả chính trị ngoại giao, lịch sử, pháp lý.

“Thông qua tuyên truyền kết hợp đấu tranh thực địa, giữ vững ổn định chính trị trong nước, đa dạng hóa giải pháp kinh tế để chủ động xử lý các tình huống khi bảo vệ chủ quyền” – Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Cũng đề cập vấn đề Biển Đông trong phần phát biểu của mình, đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cũng dẫn lại câu trong báo cáo mà Thủ tướng trình bày trước Quốc hội ngay tại phiên khai mạc Kỳ họp là Đảng, Nhà nước nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền là không nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, điều mà ông băn khoăn khi báo cáo không nói rõ chủ thể của hành động vi phạm nghiêm trọng vùng biển của Việt Nam được xác định bởi luật pháp quốc tế là ai. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rõ Trung Quốc là người gây bất ổn ở Biển Đông trên diễn đàn quốc tế.

Cũng theo ông Dương Trung Quốc, phát biểu tại Hội trường, vẫn có đại biểu né tránh, thay thế chỉ đích danh Trung Quốc bằng khái niệm “nước ngoài”.

“Chúng ta có chiều dài lịch sử, không chỉ có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà còn có thời kỳ rất dài của sự hòa hiếu Việt Nam - Trung Quốc. Chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm của ông cha để giữ tư thế của mình trong mối quan hệ ấy, để bảo đảm môi trường hòa bình, phát triển đất nước” – ông Dương Trung Quốc nói khi kết thúc phần phát biểu./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Tìm kiếm:✨

  • Nhân nhượng, Dương Trung Quốc, Đối sách, Đại biểu, Chủ quyền, Toàn vẹn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Quốc hội, Đồng Nai, Bộ trưởng, Thảo luận, Phát triển kinh tế, Lãnh thổ, Tổ quốc, Đảng, Kinh tế, Biển Đông, Giữ vững, Hội trường, Bảo vệ