Báo BizLIVE: Dự án 'khủng' của LDG và Sonadezi Giang Điền thẩm định giá đất gian dối ra sao?

Hàng loạt sai phạm được thanh tra Đồng Nai đề cập trong công tác thẩm định giá tại dự án Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền do LDG và Sonadezi Giang Điền.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo BizLIVE, nguồn bài: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/du-an-khung-cua-ldg-va-sonadezi-giang-dien-tham-dinh-gia-dat-gian-doi-ra-sao-3526703.html

Dự án Giang Điền 234ha do LDG và Sonadezi Giang Điền làm chủ đầu tư được xác định có nhiều sai sót trong thẩm định giá đất, quyết giá đất.

Các sai phạm trong xác lập hồ sơ thẩm định giá, quyết định giá đất… tại dự án đầu tư Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom do CTCP Đầu tư LDG và CTCP Sonadezi Giang Điền làm chủ đầu tư được nêu trong kết luận số 67 ngày 23/10 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về xác định giá đất cụ thể đối với dự án này.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng còn “tắc”

Dự án Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền tọa lạc tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, có tổng diện tích 234ha, được chia làm 2 khu A và B.

Trong đó khu A do CTCP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư với quy mô dự án là 94,084ha. Công ty đã thỏa thuận được với các hộ dân có tổng diện tích hơn 87ha, còn lại 6,6ha với 18 trường hợp không thỏa thuận được LDG đề nghị các cơ quan nhà nước làm công tác bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng.

Đến thời điểm thanh tra, UBND huyện Trảng Bom đã ban hành 18 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân; Hội đồng bồi thường huyện Trảng Bom đã chi trả tiền bồi thường cho 2 hộ dân và 3 hộ dân LDG tiếp tục thỏa thuận được với tổng diện tích hơn 2,15ha. Hiện nay còn diện tích 4,45ha với 13 trường hợp chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Khu B do CTCP Sonadezi Giang Điền làm chủ đầu tư với quy mô dự án 104ha, với 170 hộ dân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng phải thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm thanh tra, UBND huyện Trảng Bom đã ban hành 169 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 169 hộ, còn 1 hộ dân đang tiến hành thẩm định và lập phương án phê duyệt. Hội đồng bồi thường huyện đã chi trả tiền bồi thường cho 62/171 trường hợp với tổng diện tích bàn giao cho chủ đầu tư là 32,8ha, còn lại 109 hộ dân chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 71,2ha.

Cả 2 khu A và B của dự án Giang Điền đều thực hiện xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường cho các hộ dân khu thực hiện dự án. Trong đó, khu A có kết quả xác định giá đất cụ thể tại Quyết định số 532 ngày 8/2/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai sau 3 lần thực hiện việc tư vấn giá đất cụ thể tại các Chứng thư thẩm định giá đất số 247, 465 và 948 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thực hiện.

Khu B có kết quả xác định giá đất cụ thể tại 3 Quyết định số 2716, 3129 và 925 của UBND tỉnh sau 4 lần thực hiện việc tư vấn giá đất cụ thể tại các Chứng thư thẩm định giá đất số 498, 279 và 527, 860 do CTCP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thế Hệ Mới thực hiện.

Hồ sơ thẩm định giá xác lập gian dối

Như BizLIVE đã đề cập ở bài trước, theo kết luận thanh tra, công tác tiến hành thẩm định giá đất tại dự án Giang Điền của LDG và Sonadezi Giang Điền có nhiều tồn tại, thiếu sót. Trong đó có việc lập hồ sơ gian dối.

Về trình tự, thủ tục thực hiện tư vấn định giá đất cụ thể, tại 7 chứng thư thẩm định giá đất cụ thể do CTCP Thẩm định giá và Tư vấn Thế hệ mới và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thực hiện đều sử dụng phương pháp so sánh và đều dùng chung 30 thửa đất để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể. Qua kiểm tra hồ sơ thể hiện nhiều sai sót.

Cụ thể, kết luận thanh tra nêu có 7/30 thửa đất, bao gồm các thửa đất số 77 tờ bản đồ số 5, thửa đất số 503, 570, 99 tờ bản đồ số 9, thửa đất số 1113, 894, 217 tờ bản đồ số 12 xã Giang Điền do Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể nhưng không thể hiện có giao dịch thành công (thể hiện cho tặng, thừa kế, cấp đổi giấy chựng nhận quyền sử dụng đất).

Có 5 công dân được lấy phiếu khảo sát thu thập thông tin của thửa đất gồm ông Trần Văn Dũng, Nguyễn Tiến Trực, Nguyễn Danh Bình, bà Trần Thị Tiệp, bà Đinh Thị Thu Mai được 2 đơn vị tư vấn chọn để phỏng vấn, điều tra trực tiếp chọn để so sánh với thửa đất cần định giá. Tuy nhiên 5 công dân này không phải là người giao dịch thành công (không phải là chủ sử dụng đất, không phải là người nhận chuyển nhượng cũng như người chuyển nhượng).

Có 3/30 thửa đất bao gồm các thửa đất số 977 tờ 12 thời điểm chuyển nhượng thành công năm 2010, thửa đất số 97 tờ 12 và thửa đất số 54 tờ 12 xã Giang Điền thời điểm chuyển nhượng thành công năm 2014, được đơn vị tư vấn chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể có thời gian giao dịch thành công quá thời hạn 2 năm trở lên theo quy định.

Theo thanh tra Đồng Nai, qua làm việc với 5 công dân được lấy phiếu khảo sát thu thập thông tin của thửa đất (ông Ngô Văn Tản, Thân Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Xuyến ngụ tại xã Giang Điền và ông Phạm Bá Lưu ngụ TP. Biên Hòa) là chủ sử dụng của các thửa đất được chọn để so sánh với thửa đất cần định giá, được đơn vị tư vấn chọn để phỏng vấn, điều tra trực tiếp thì có 3 công dân là ông Thân Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Xuyến và ông Phạm Bá Lưu khẳng định không có đơn vị nào tới phỏng vấn và không ký vào phiếu khảo sát thu thập thông tin của thửa đất.

Ngoài ra, thanh tra tỉnh Đồng Nai còn chỉ ra các sai phạm về thời gian thực hiện tư vấn định giá cụ thể của cả khu A và B dự án Giang Điền. Việc tư vấn giá đất cụ thể của các đơn vị tư vấn giá đất tại 7 Chứng thư thẩm định giá đất cụ thể do Công ty Thế Hệ Mới và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai còn nhiều thiếu sót nhưng Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai thiếu sót trong kiểm tra, đánh giá kết quả các các đơn vị tư vấn giá đất trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra của tỉnh Đồng Nai cũng đề cập tới sai phạm trong thẩm định phương án giá đất, hoàn thiện dự thảo phương án giá đất và quyết định giá đất.

Thanh tra Đồng Nai nêu, các sai phạm trên trách nhiệm thuộc về nhiều cá nhân, tổ chức. Đó là CTCP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thế Hệ Mới, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Đồng Nai; cán bộ làm công tác bồi thường, Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Trảng Bom, Văn phòng UBND huyện Trảng Bom, Phó Chủ tịch huyện và Chủ tịch huyện Trảng Bom; cán bộ tham mưu, Phòng Thẩm định thuộc Chi cục, Chi cục Quản lý đất đai, Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai. Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét, xử lý theo quy định.

HUYỀN TRÂM

Tìm kiếm:✨

  • Giang Điền, Thanh tra tỉnh Đồng Nai, LDG, Thanh tra Đồng Nai, UBND huyện Trảng Bom, Giá đất, CTCP Đầu tư LDG, Thửa đất, Công ty Thế Hệ Mới, Chứng thư, Trảng Bom, Thiếu sót, Gian dối, UBND tỉnh Đồng Nai, Thẩm định, Định giá, Bồi thường, BIZLIVE, Đồng Nai, Tiền bồi thường