Báo CAĐN: Phê duyệt khung chính sách bồi thường, tái định cư cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/97_215302_phe-duyet-khung-chinh-sach-boi-thuong-tai-dinh-cu-cai-tao-tuyen-duong-sat-ha-noi-tphcm.aspx

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 2708/QĐ-BGTVT ngày 17-12-2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có chiều dài 319,02 km, qua 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Điểm đầu tại ga Hà Nội. Điểm cuối tại ga Vinh (Km319+020). Tổng số ga trên khu đoạn là 36 ga. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 - 2021.

N.T

Tìm kiếm:✨

  • Quyết định số 2708/QĐ-BGTVT, Ga Vinh, Tuyến đường sắt, Ninh Thuận, Hà Nam, Ninh Bình, Ga hà nội, Thiết yếu, Nam Định, Bồi thường, Cải tạo, Bộ giao thông vận tải, Ga, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai, Phê duyệt, Tái định cư, Chịu trách nhiệm, Thanh Hóa