Báo Đồng Nai: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, quy định mới

Theo Bộ Tư pháp, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của các bộ, ngành, đơn vị của Trung ương, địa phương, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 cần tập trung vào các nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201911/day-manh-tuyen-truyen-chinh-sach-quy-dinh-moi-2972943/

Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền các quy định, chính sách mới cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc). Ảnh: Diễm Quỳnh

Bộ Tư pháp yêu cầu, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy, nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Ngô Văn Toàn cho biết, tại Đồng Nai, công tác tuyên truyền các nội dung chính sách, quy định pháp luật luôn được chính quyền các cấp quan tâm, đa dạng các hình thức triển khai từ tuyên truyền miệng tại các hội nghị đến tổ chức các cuộc thi và trực tiếp tuyên truyền đến tận cơ sở. Từ đầu năm 2019 đến nay, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai được gần 50 ngàn buổi/3 triệu lượt người tham dự. Nội dung tuyên tuyền tập trung vào các chính sách, quy định mới như: Luật Tố cáo sửa đổi năm 2018, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, Luật An ninh mạng...

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, bên cạnh tập trung phổ biến, tuyên truyền các nội dung theo Bộ Tư pháp nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị của Đồng Nai còn hướng về công tác hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tuyên truyền chính sách bồi thường Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Diễm Quỳnh

Tìm kiếm:✨

  • Ngày Pháp luật Việt Nam, Lang Minh, Ngô Văn Toàn, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng, Bộ tư pháp, Xuân Lộc, Bạo lực học đường, Bạo lực gia đình, Sở tư pháp, Trật tự đô thị, Tờ rơi, Hưởng ứng, Tệ nạn xã hội, Cấp xã, Lượt người, Hòa giải, Tuyên truyền, Dân tộc thiểu số, Đồng Nai