Báo Đồng Nai: Bãi bỏ triển khai cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê 4C ở huyện Xuân Lộc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh vừa ký ban hành Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 3-11-2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê 4C trên địa bàn các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/bai-bo-trien-khai-canh-dong-lon-lien-ket-san-xuat-va-tieu-thu-ca-phe-4c-o-huyen-xuan-loc-2972339/

Theo Quyết định này, tên dự án được điều chỉnh thành dự án Cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thị cà phê 4C trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô diện tích là 300,65 hécta; được thực hiện tại các xã Xuân Quế, Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) với diện tích 81,85 hécta và xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) với diện tích 218,8 hécta.

Như vậy, theo quyết định này, UBND tỉnh đã bãi bỏ nội dung triển khai cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê 4C trên địa bàn huyện Xuân Lộc theo quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 3-11-2015.

Được biết, mô hình trồng cà phê theo tiêu chuẩn 4C là bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Lâm Viên

Tìm kiếm:✨

  • Võ Văn Chánh, Cẩm Mỹ, Xuân Quế, Xuân Lộc, Xuân Tây, Tân Phú, Bãi bỏ, Cánh đồng, Phú Lộc, Cà phê, Theo quyết định, Liên kết, Đồng Nai, Chung cho, Sự phát triển, Tiêu thụ, Phê duyệt, Ủy ban nhân dân, Diện tích, Điều chỉnh