Báo Đồng Nai: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10-2019 tăng hơn 1,7%

Thông tin từ Sở Kế hoạch - đầu tư cho biết, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai tháng 10-2019 tăng hơn 1,7% so với tháng 9-2019. Như vậy, trong 10 tháng của năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng khoảng 8,61% so với cùng kỳ năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/chi-so-san-xuat-cong-nghiep-thang-10-2019-tang-hon-17-2972536/

Trong đó, ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng hơn 6,2%; ngành công nghiệp chế biến tăng gần 8,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng gần 12,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng xấp xỉ 9,6%.

Trong 10 tháng của năm 2019, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. Đặc biệt ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất (chiếm trên 90%) trong ngành công nghiệp của tỉnh. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao đã góp phần làm tăng chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Uyển Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Sở Kế hoạch, Tỉ trọng, Khai thác mỏ, Hơi nước, Khí đốt, Nước nóng, Chỉ số, Xấp xỉ, Rác thải, Đồng Nai, Chế tạo, Công nghiệp, Cùng kỳ, Chế biến, Cao nhất, Tăng trưởng, Phân phối, Trên địa bàn, Điện, Sản xuất