Báo Đồng Nai: Chuẩn bị tổ chức tọa đàm, đối thoại với thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 7-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã làm việc với các sở, ban, ngành nhằm thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình tọa đàm, đối thoại với thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/chuan-bi-to-chuc-toa-dam-doi-thoai-voi-thanh-nien-la-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-2972661/

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành

Cuộc họp đã thống nhất chương trình tọa đàm, đối thoại với thanh niên là CB,CC,VC tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 30 -11 (thứ 7) tại hội trường UBND tỉnh. Chương trình tọa đàm, đối thoại sẽ do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì với sự tham gia của gần 200 thanh niên là CB,CC,VC đại diện cho các sở, ngành tỉnh; các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian một buổi, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ đối thoại về các vấn đề liên quan đến thanh niên là CB,CC,VC như: chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực; chính sách tiền lương; chính sách hỗ trợ vay vốn để làm thêm ngoài giờ; vấn đề nhà ở xã hội; hỗ trợ CB,CC,VC có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động vui chơi, giải trí, nâng cao sức khỏe…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát lại từng nội dung bám sát kế hoạch tổ chức tọa đàm, đối thoại đã ban hành trước đó; nhất là kịch bản tọa đàm, đối thoại phải được xây dựng chi tiết, đảm bảo các nội dung mà thanh niên là CB,CC,VC quan tâm.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Hòa Hiệp, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Tọa đàm, Viên chức, Đối thoại, Công chức, Ngoài giờ, Sở nội vụ, Nhà ở xã hội, Đồng Nai, Trình độ chuyên môn, Làm thêm, Hội trường, Cuộc họp, Vay vốn, Tiền lương, Bám sát, Tuyển dụng, Buổi làm việc, Ủy ban nhân dân