Báo Đồng Nai: Đồng Nai sẽ vận động 37 ngàn đơn vị máu hiến năm 2020

Chiều 6-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo về công tác vận động và tiếp nhận hiến máu tình nguyện năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/dong-nai-se-van-dong-37-ngan-don-vi-mau-hien-nam-2020-2972525/

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại cuộc họp (ảnh: V.Tuyên)

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, năm 2020, Đồng Nai được Ban Chỉ đạo quốc gia giao chỉ tiêu vận động, tiếp nhận 37 ngàn đơn vị máu, tăng 1 ngàn đơn vị máu so với năm 2019.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu mỗi huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền tầm quan trọng, nghĩa cử nhân văn cao đẹp của hiến máu tình nguyện để mọi người tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, từng địa phương, đơn vị liên quan cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt hiến máu, phương án hỗ trợ người hiến máu tình nguyện ngay từ bây giờ nhằm chủ động trong công tác vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện trong năm 2020.

Người dân TP.Biên Hòa tham gia hiến máu tình nguyện (anh: tư liệu)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, năm 2019, tỉnh được Ban Chỉ đạo quốc gia giao chỉ tiêu vận động, tiếp nhận 36 ngàn đơn vị máu. Tính đến thời điểm này, Đồng Nai đã tiếp nhận gần 31 ngàn đơn vị máu (đạt trên 90% so với chỉ tiêu).

Trong đó, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy khu vực phía Nam đã chuyển về các bệnh viện tại Đồng Nai hơn 23 ngàn đơn vị máu. Trong 2 tháng cuối năm 2019, các đơn vị liên quan đang nỗ lực vận động người dân tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện để đạt chỉ tiêu được giao.

Võ Tuyên

Tìm kiếm:✨

  • Hiến máu, Nguyễn Hòa Hiệp, Tình nguyện, Chợ rẫy, Hiến, Người hiến máu, Máu, TP.Biên Hòa, Đạt chỉ tiêu, Cuộc họp, Ban chỉ đạo, Nghĩa cử, Đồng Nai, Truyền máu, Cao đẹp, Chỉ tiêu, Vận động, Tích cực tham gia, Trưởng ban, Xây dựng kế hoạch