Báo Đồng Nai: Tiếp nhận gần 32 ngàn hồ sơ qua mô hình phi địa giới hành chính

Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai tiếp tục triển khai mô hình người dân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả giữa Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai và bộ phận một cửa tại các địa phương trong tỉnh ở các lĩnh vực: đất đai (đo vẽ, đăng ký thế chấp, xóa thế chấp; riêng TP.Biên Hòa có thêm thủ tục về chuyển nhượng quyền sử dụng đất); tư pháp (2 thủ tục hành chính về lý lịch tư pháp); giao thông - vận tải (16 thủ tục hành chính, thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe); xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, công thương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/tiep-nhan-gan-32-ngan-ho-so-qua-mo-hinh-phi-dia-gioi-hanh-chinh-2972542/

Kết quả, trong 9 tháng của năm 2019, có hơn 22 ngàn hồ sơ được tiếp nhận qua mô hình phi địa giới hành chính các lĩnh vực: y tế, giao thông - vận tải, lý lịch tư pháp, xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, có hơn 9,6 ngàn hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cũng được tiếp nhận qua mô hình này.

An Yên

Tìm kiếm:✨

  • Địa giới, TP.Biên Hòa, Lý lịch, Thế chấp, Tư pháp, Giấy phép lái xe, Thủ tục hành chính, Một cửa, Nộp hồ sơ, Vi phạm hành chính, Công thương, Vận tải, Đất đai, Hành chính, Đo, Vẽ, Đồng Nai, Xử phạt, Xóa, Tiếp nhận