Báo VietnamPlus: Đồng Nai: Dự án khu dân cư Giang Điền có hàng loạt thiếu sót

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra dự án Khu dân cư-dịch vụ Giang Điền và chỉ ra hàng loạt thiếu sót, trong đó nhiều cá nhân, tổ chức bị đề nghị kiểm điểm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/dong-nai-du-an-khu-dan-cu-giang-dien-co-hang-loat-thieu-sot/605823.vnp

Phối cảnh dự án Khu dân cư-dịch vụ Giang Điền.

Dự án đầu tư Khu dân cư-dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích 234ha, được phê duyệt năm 2010.

Hiện dự án đang vướng ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, do nhiều hộ dân khiếu nại việc giá bồi thường thấp, chênh lệch cao giữa giá bồi thường và giá thị trường.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra dự án trên và chỉ ra hàng loạt thiếu sót, trong đó nhiều cá nhân, tổ chức bị đề nghị kiểm điểm.

Dự án Khu dân cư-dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền được chia làm hai khu gồm A và B. Khu A dự án do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư với quy mô hơn 94ha.

Công ty cổ phần đầu tư LDG đã thỏa thuận được với các hộ dân tổng diện tích hơn 87ha, còn lại gần 7ha với 18 trường hợp không thỏa thuận được. Đơn vị này đề nghị Nhà nước hỗ trợ làm công tác bồi thường, để bàn giao mặt bằng.

Khu B do Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền làm chủ đầu tư với quy mô dự án 104ha với 170 hộ dân và một tổ chức bị ảnh hưởng phải thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng.

Cả hai khu A và B dự án đầu tư Khu dân cư-dịch vụ Giang Điền đều cần xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường cho các hộ dân thực hiện dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều tồn tại trong xác định giá đất tại dự án.

Ở khâu chuẩn bị thực hiện thẩm định giá đất cụ thể đối với dự án, hồ sơ không thể hiện vị trí, diện tích loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá không đúng quy định.

Qua kiểm tra 7 chứng thư thẩm định giá đất cụ thể, có 7/30 thửa đất chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể nhưng không thể hiện có giao dịch thành công; 3/30 thửa đất có thời gian giao dịch thành công quá thời hạn 2 năm trở lên theo quy định; 3/5 công dân được lấy phiếu thu thập thông tin của thửa đất khẳng định không có đơn vị nào tới phỏng vấn và không ký vào phiếu khảo sát.

Bên cạnh đó, việc trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai thẩm định giá đất cụ thể của dự án lần 2 có thời gian thực hiện 10 ngày là không đúng thời gian quy định. Việc tư vấn giá đất cụ thể của các đơn vị tư vấn giá đất chưa đúng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường thiếu sót trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả tư vấn giá đất của các đơn vị tư vấn trước khi trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh là không đúng quy định.

Thanh tra Tỉnh Đồng Nai chỉ ra các cá nhân và tổ chức liên quan được giao nhiệm vụ chưa chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ và thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến việc trình Hội đồng thẩm định giá đất chậm trễ thời gian theo quy định; không kiểm tra đánh giá kết quả của đơn vị tư vấn giá đất trước khi trình Hội đồng thẩm định.

Trách nhiệm dẫn đến tồn tại và thiếu sót trên thuộc về cán bộ tham mưu, Phòng Thẩm định thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.

Ngoài những thiếu sót trên, kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt những tồn tại của cán bộ làm công tác bồi thường, đơn vị tham mưu, các Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom trong việc chuẩn bị công tác xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, không cung cấp hồ sơ đầy đủ cho đơn vị tư vấn giá đất cụ thể theo quy định và thiếu trách nhiệm kiểm tra, dẫn đến công tác tư vấn giá đất gặp khó khăn.

Kết luận cũng chỉ rõ trách nhiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với thời gian thực hiện định giá đất, thẩm định phương án giá đất, hoàn thiện dự thảo phương án giá đất, quyết định phê duyệt giá đất cụ thể kéo dài, khi giá đất có nhiều biến động dẫn đến kết quả xác định giá đất cụ thể khi hoàn thành không còn phù hợp thực tế, ảnh hưởng đến kết quả xác định giá đất cụ thể để bồi thường thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư-dịch vụ Giang Điền.

Từ những sai sót trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm rõ trách nhiệm đối với những cán bộ, tổ chức liên quan.

Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, Sở Tài nguyên và Môi trường phải làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến các tồn tại và thiếu sót trên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền cấp dưới do mình quản lý.

Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên, huyện sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kết quả kiểm điểm để xem xét, xử lý theo quy định./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Giang Điền, Giá đất, Thửa đất, Thiếu sót, Sở tài nguyên môi trường, Sở tài chính, Kiểm điểm, Thẩm định, Đồng Nai, Bồi thường, Chứng thư, Trảng Bom, Dự án đầu tư, Thời hạn sử dụng, Làm công tác, Hộ dân, Bộ tài nguyên và môi trường, Thanh tra, Định giá