Cà Mau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trở lại sau 3 ngày nới lỏng

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 24.8 - chỉ 3 ngày sau khi nới lỏng giãn cách trở lại "bình thường mới" theo Chỉ thị 15.


Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 24.8 - chỉ 3 ngày sau khi nới lỏng giãn cách trở lại "bình thường mới" theo Chỉ thị 15.

Thời gian thực hiện kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết; yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, ấp cách ly ấp, xã cách ly xã, huyện cách ly huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn.

Mọi người dân không được di chuyển ra/vào tỉnh Cà Mau (trừ trường hợp đặc biệt); từ 19h hôm trước đến 4h sáng hôm sau, mọi người không được ra đường trừ trường hợp đang làm nhiệm vụ theo quy định.

Tỉnh Cà Mau cũng cho tạm thời dừng các hoạt động theo quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã Hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐ, nguồn bài viết: https://laodong.vn/xa-hoi/ca-mau-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-tro-lai-sau-3-ngay-noi-long-945199.ldo