Báo Đồng Nai: 100% cơ sở bán buôn thuốc phải kết nối liên thông dữ liệu trong quý II năm 2022

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố về tăng cường kết nối cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh.

 Các lực lượng chức năng kiểm tra tại một nhà thuốc trên địa bàn TP.Biên Hòa
Các lực lượng chức năng kiểm tra tại một nhà thuốc trên địa bàn TP.Biên Hòa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế triển khai kết nối liên thông dữ liệu với Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia đối với 100% cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong quý II năm 2022. Phối hợp với Phòng Y tế các huyện, thành phố rà soát lại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý chưa thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu với Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia, đảm bảo 100% cơ sở bán lẻ thuốc có tài khoản kết nối và thực hiện liên thông dữ liệu lên hệ thống theo quy định.

Thực hiện cập nhật tình hình kết nối dữ liệu đối với các cơ sở kinh doanh dược mỗi 3 tháng/lần. Tăng cường thanh, kiểm tra việc kết nối liên thông của các cơ sở kinh doanh dược, xử lý theo quy định đối với cơ sở chưa thực hiện kết nối dữ liệu.

Lãnh đạo tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình kết nối dữ liệu của các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn. Xử lý nghiêm các cơ sở không tuân thủ kết nối dữ liệu theo quy định.

Hạnh Dung

Nguồn bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202201/100-co-so-ban-buon-thuoc-phai-ket-noi-lien-thong-du-lieu-trong-quy-ii-nam-2022-3100898/