Báo Đồng Nai: Cách xác định F0 theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế

(ĐN)- Bộ Y tế vừa có Công văn 11042/BYT-DP về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19. Các trường hợp xác định là F0 thuộc các trường hợp sau: người có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm phát hiện vật liệu di truyền của virus (PCR). Người tiếp xúc gần với F0 (F1) và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2. Người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc Covid-19 và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2, có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1). Người có kết quả test nhanh dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1) và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: Hạnh Dung
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: Hạnh Dung

Công văn 11042/BYT-DP nêu rõ, sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục được Bộ Y tế cấp phép. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua phương tiện từ xa.

An An

Nguồn bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202201/cach-xac-dinh-f0-theo-huong-dan-moi-cua-bo-y-te-3100765/