Báo Đồng Nai: Chấp thuận hỗ trợ động viên lực lượng nhân viên y tế tham gia chống dịch Covid-19

(ĐN) - Ngày 25-1, UBND tỉnh có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh chấp thuận chi từ nguồn ngân sách tỉnh cho Sở Y tế để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên y tế trực tiếp làm việc tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.
Nhân viên y tế trực tiếp làm việc tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, hỗ trợ 6 triệu đồng/người đối với những người trực tiếp phòng, chống dịch Covid-19 gồm: người thực hiện công việc liên quan đến xét nghiệm SARS-CoV-2 (lấy mẫu, gửi mẫu, nhận mẫu, gộp tách mẫu, làm xét nghiệm); trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, khu cách ly tập trung; trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại các khu khám sàng lọc; trực tiếp xét nghiệm bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm Covid-19; vận chuyển người nhiễm Covid-19, mẫu bệnh phẩm; trực tiếp khử khuẩn môi trường, khử khuẩn dụng cụ liên quan đến Covid-19; trực tiếp tham gia tiêm chủng; trực tiếp lấy tin, bài trong vùng dịch; nhân viên đi giám sát, điều tra, xác minh dịch, theo dõi cách ly tại nhà.

Hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người đối với những cán bộ, nhân viên, người lao động gián tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 gồm: Người làm nhiệm vụ quản lý điều hành, điều phối hoạt động phòng, chống dịch (điều phối bệnh nhân, nhân lực, trang thiết bị, vật tư, vaccine, thuốc); nhân viên nhập liệu, thống kê số liệu báo cáo phòng chống dịch; nhân viên phục vụ hậu cần cho công tác phòng chống dịch (lực lượng hành chính, tài chính, dược, vật tư y tế).

Hỗ trợ 3 triệu đồng/người đối với các cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia các công việc khác không thuộc nhóm trực tiếp và gián tiếp trên.

UBND tỉnh chấp thuận hỗ trợ mức 3 triệu đồng đối việc lực lượng tình nguyện viên khối ngành sức khỏe được huy động tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn gồm: lực lượng y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu, giảng viên, sinh viên khối ngành sức khỏe của các trường đóng trên địa bàn tỉnh, tình nguyện viên khối ngành sức khỏe.

Hỗ trợ động viên thêm cho lực lượng y tế tham gia trạm y tế lưu động gồm: nhân viên trạm y tế, lực lượng y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu tham gia trạm y tế lưu động thực hiện khám, chữa bệnh cho F0 tại nhà (ngoài chế độ quy định tại Nghị quyết số 145/NQ-CP) khi trạm y tế lưu động được kích hoạt hoạt động với thời gian tham gia trực tiếp theo dõi, điều trị F0 tại nhà là 300 ngàn đồng/người/ngày.

Điều kiện nhận hỗ trợ đối với những đối tượng hưởng mức hỗ trợ 6 triệu đồng, 4,5 triệu đồng, 3 triệu đồng/người là: đến thời điểm nhận kinh phí hỗ trợ, đối tượng còn công tác tại các đơn vị ngành y tế, trừ trường hợp nghỉ hưu theo chế độ; có thời gian tham gia chống dịch cộng dồn từ 30 ngày trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2021 đến ngày 15-12-2021. Đối tượng nhận hỗ trợ 3 triệu đồng tham gia các công việc khác không thuộc nhóm trực tiếp và gián tiếp có thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế từ 90 ngày trở lên trong khoảng thời gian trên.

Thời gian hưởng chế độ hỗ trợ đến hết năm 2022. Hình thức hỗ trợ một lần. Trước mắt, UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế tạm ứng từ nguồn kinh phí của đơn vị được giao dự toán để thực hiện, kịp thời hỗ trợ cho nhân viên ngành Y tế.

Hạnh Dung

Nguồn bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202201/chap-thuan-ho-tro-dong-vien-luc-luong-nhan-vien-y-te-tham-gia-chong-dich-covid-19-3100702/