Báo Đồng Nai: Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu

(ĐN)- Thực hiện đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Tổ công tác triển khai đề án cho biết, sẽ xây dựng kế hoạch triển khai và đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra của đề án theo lộ trình từng tháng.

Trong đó, quý I-2022 sẽ thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với các CSDL đã có của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TBXH và Bộ GD-ĐT.

Cũng trong quý I năm nay sẽ hoàn thành tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân (9 số) với căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và CSDL thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.

Trong tháng 3, hoàn thành việc đưa lên mức độ 3, mức độ 4 đối với 14/25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân như: cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn…

Tường Vi

Nguồn bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202201/ket-noi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-voi-cac-co-so-du-lieu-3100369/