Báo Đồng Nai: Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số

(ĐN)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành thông tin - truyền thông tỉnh đặt ra trong năm 2022. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo vùng phủ sóng 3G/4G/5G tới các ấp, khu phố; ưu tiên thử nghiệm và triển khai mạng 5G. Triển khai, đảm bảo hạ tầng băng thông rộng cố định tốc độ cao từ 50Mb/s trở lên cho các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, kinh tế số, chính quyền số, xã hội số.

Ngành thông tin - truyền thông cũng sẽ triển khai, giám sát mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II; triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu GIS ngành thông tin - truyền thông; phối hợp với các cơ quan chức năng chỉnh trang tuyến cáp treo trên địa bàn tỉnh.

Hải An

Nguồn bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202201/thuc-day-tien-trinh-chuyen-doi-so-3100370/