Báo Đồng Nai: Tránh lạm dụng và sử dụng thuốc Molnupiravir sai mục đích

(ĐN) - Sở Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan nhắc nhở tuân thủ sử dụng thuốc Monupiravir dành cho các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên y tế soạn cái túi thuốc điều trị F0 tại nhà trên địa bàn TP.Biên Hòa
Nhân viên y tế soạn túi thuốc điều trị F0 tại nhà trên địa bàn TP.Biên Hòa

Theo đó, qua báo cáo tiến độ nghiên cứu thuộc Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trên cộng đồng người mắc Covid-19 thể nhẹ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy, số lượng thuốc cấp cho các đơn vị sử dụng có sự chênh lệch rất lớn so với số lượng thuốc đã sử dụng cho bệnh nhân.

Nhằm tránh lạm dụng và sử dụng thuốc Molnupiravir sai mục đích, giám đốc Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị đang tham gia Chương trình điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19 và sử dụng thuốc Molnupiravir cho F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ trên địa bàn tỉnh khẩn trương báo cáo quy trình nhập thuốc, kiểm đếm, chuẩn bị, phân phát, thu hồi, bàn giao, tổng kết, báo cáo, lưu trữ hồ sơ liên quan đến thuốc Molnupiravir. Tuân thủ chặt chẽ quy định về thực hành lâm sàng tốt, tuân thủ việc quản lý thuốc nghiên cứu và các quy định về đạo đức nghiên cứu theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, thực hiện việc tiếp nhận bảo quản cấp phát, báo cáo đơn vị đầu mối, quyết toán theo hướng dẫn. Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình từ ngày triển khai đến ngày 15-1-2022.

Đơn vị nào để xảy ra tình trạng lạm dụng, sử dụng thuốc sai mục đích, không tuân thủ báo cáo, để thất thoát, bán thuốc ra bên ngoài thì lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Hạnh Dung

 

Nguồn bài viết: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202201/tranh-lam-dung-va-su-dung-thuoc-molnupiravir-sai-muc-dich-3099730/